Jump to content


Photo

เรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดงาน และเข้าร่วมการแข่งขั


  • Please log in to reply
ไม่มีใครตอบกระทู้นี้

#1 Apichart

Apichart

    สมาชิกใหม่

  • Members
  • PipPip
  • 135 โพส

โพส 23 มีนาคม 2010 - 16:49

3 rd R/C FESTIVAL CONPETITION THAILAND 2010
การแข่งขันเครื่องบินเล็ก ,เฮลิคอปเตอร์, เรือใบเล็ก บังคับวิทยุ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3
ณ สนามบินเล็ก อากาศโยธิน ทุ่งสีกัน ดอนเมือง
วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2553
เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดงาน และเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันเครื่องบินเล็ก ,เฮลิคอปเตอร์, เรือใบและเร็ว บังคับวิทยุ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3
เรียน ประธานชมรมเครื่องบินเล็ก พี่น้องโลตัสจรัญฯ

เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นายอภิชาติ ภารพบ ผู้ดำเนินการจัดงาน การแข่งขันเครื่องบินเล็ก ,เฮลิคอปเตอร์, เรือใบเล็ก บังคับวิทยุ ระดับประเทศ ( R/C FESTIVAL CONPETITION THAILAND ) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ซึ่งในการจัดงานทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมานั้น ถือว่าประสบความสำเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์กับบรรดาเพื่อนสมาชิก จากทุกชมรมทั่วประเทศ ที่มีความต้องการจะพัฒนาวงการ R /C ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย และแพร่หลายไปทุกส่วนของประเทศ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศให้มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กระผมนายอภิชาต ภารพบ และบรรดาเพื่อนสมาชิกของชมรม อากาศโยธิน สนามบินเล็ก ทุ่งสีกันดอนเมือง จึงร่วมกันจัดงาน 3 rd R/C FESTIVAL CONPETITION THAILAND 2010 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553 ณ สนามบินเล็กทุ่งสีกัน ดอนเมือง โดยในการจัดงานในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้มีการรับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งมีงบประมาณการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมงาน สำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป แต่ในส่วนของบรรดาเพื่อนสมาชิกของชมรม R/C ต่างๆ ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน จะได้รับสิทธิ์เข้าเที่ยวชมงานฟรี ทั้งนี้ขอให้ทางชมรมแจ้งจำนวนเพื่อนสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมชมงาน เพื่อที่ทางคณะผู้จัดงานฯ จะได้จัดส่งบัตรเข้าชมงานให้ตามจำนวนที่แจ้งกลับมา
ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานฯ ในครั้งนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ชมรมเครื่องบินเล็ก และบรรดาเพื่อนสมาชิกทุกชมรม ให้เกียรติเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ โดยทุกชมรมสามารถตอบรับและแจ้งชื่อ ที่อยู่ในการส่งบัตรเข้าชมงาน และแจ้งจำนวนเพื่อนสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมงาน กลับมาภายในวันที่ 15 เมษายน 2553 ตามที่ Email address apichart1960@hotmail.com หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ ที่คุณ อภิชาติ ภารพบ โทร. 081 910 8688 โดยบัตรเข้าชมงานที่จะแจกให้มีจำนวนจำกัด ดังนั้นหากชมรมใดแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมชมงานก่อน ก็จะมีสิทธิ์ได้บัตรครบตามจำนวนที่ต้องการ ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการจัดงานในครั้งนี้ เหมือนอย่างเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับการเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้
หมายเหตุ กรุณานำธงประจำชมรม ขนาด กว้าง 75 ซม. ยาว 115 ซม. มาเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ


นายอภิชาติ ภารพบ
ผู้ดำเนินการ จัดการแข่งขัน

รายละเอียดของงาน
viewtopic.php?f=172&t=3429323 rd R/C FESTIVAL CONPETITION THAILAND 2010
การแข่งขันเครื่องบินเล็ก ,เฮลิคอปเตอร์, เรือใบเล็ก บังคับวิทยุ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3
ณ สนามบินเล็ก อากาศโยธิน ทุ่งสีกัน ดอนเมือง
วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2553

เนื่องจากเมื่อปี 2546 ที่ผ่านมาที่ได้จัดให้มีการแข่งขันเครื่องบินเล็ก และเฮลิคอปเตอร์ บังคับวิทยุ ระดับประเทศ งาน R/C FESTIVAL CONPETITION THAILAND ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ผลปรากฎว่าได้รับความร่วมมือในการให้เกียรติเข้าร่วมงาน และ เข้าร่วมการแข่งขันจากชมรม RC ทั่วทุกภูมิภาคเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้ ทางคณะผู้ดำเนินการจัดงานรู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจในการจัดงานครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสนามบินเล็ก ทุ่งสีกันได้ปิดตัวลง งาน R/C FESTIVAL CONPETITION จึงได้งดในการจัดการแข่งขันจากนั้นเป็นต้นมา บัดนี้งาน R/C FESTIVAL CONPETITION ได้กำหนดการจัดการแข่งขันงาน R/C FESTIVAL CONPETITION ครั้งที่ 3 ขึ้นมาอีกครั้ง ใน วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2553 ทางคณะผู้ดำเนินการจัดงาน หวังวาจะได้รับความรวมมื่อจากชมรมทั่วประเทศเช่นเคยที่ผ่านมา

• วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อต้องการพัฒนาวงการ RC ของประเทศไทยให้มีมาตราฐานในระดับสากลเพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับโลกต่อไปในอนาคตอันใกล้
2. เพื่อต้องการกระชับความสัมพันธ์ ของบรรดาเหล่าสมาชิก RC จากทั่วภูมิภาคให้ได้มีโอกาสมาพบประ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนทัสนะคติ และร่วมทำการแข่งขันเพื่อเป็นการกระชับมิตรภาพระหว่างแต่ละชมรม
3. เพื่อเป็นการสนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักเล่นเครื่องบินเล็ก และเฮลิปคอปเตอร์ การเล่นไปในทางที่ถูกต้อง โดยในงานนี้จะมีทั้งผู้ทรงคุณวิฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ และมากด้วยประสมการณ์ ที่พร้อมจะมาให้ความรู้ และให้คำแนะนำวิธีการบินต่างๆเพื่อก่อให้เกินประโยชน์แก่นักบินรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจ นำไปเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ของตัวเอง ไปในทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
4. เนื่องจากการเล่นเครื่องบินเล็ก และ เฮลิปคอปเตอร์ บังคับวิทยุ ถือได้ว่าเป็นกีฬาที่สามารถเล็นได้ สำหรับทุกเพศ ทุกวัย จึงเหมาะที่จะเป็นกีฬา สำหรับครอบครัวได้ ดันนั้นทางคณะผู้ตำเนินการจัดงาน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติด โดยให้หันมาเล่นกีฬาร่วมกันกับสมาชิกภายในครอบครัวเพื่อสร้างความอบอุ่น และ ความเอ่าใจใส่ในการทำกิจกรรมร่วมกันแทน จึงให้จัดให้มีการเผยแพร่ แนะนำ และ ส่งเสริมกีฬาชนิดังกล่าวให้เป็นที่รู้จกแพร่หลายขึ้น


ใบสรุปโดยรวม ของการจัดงาน
การแข่งขัน RC’FESTIVAT COMPETITION THAILAND ครั้ที่ 3
ณ สนามบินเล็ก อากาศโยธิน ทุ่งสีกัน ดอนเมือง
วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2553

1. วันที่ 1- 2 พฤษภาคม 2553 ทำการจัดการแข่งขันเรือใบ เครื่องบิน และ เฮลิปคอบเตอร์ บังคับวิทยุ แบบต่อเนื่อง และ เย็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 มีงานเลี้ยงสังสรรค์ (โต๊จีน)
2. ใบสมัค และ ค่าสมัคร กรุณา ส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2553
2.1 โดยสมัครที่ คุณ อภิชาต ภารพบ หรือ จ่าพร เทศอำ (หรือพี่พร) สนามบินเล็ก อากาศโยธิน ทุ่งสีกัน ดอนเมือง 081-9108688
2.2 ค่าสมัคร (300 บาท ต่อ 1 ชนิดการแข่ง) ค่าโต๊ะจีน ( 2,000 บาท ต่อโต๊ะ (8 ที่) 300 บาท ต่อ 1 ท่าน กรีณีมาไม่ครบโต๊ะ) กรุณาโอนเข้าบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี คุณ พงศ์รภัส รัชต์ธรสุรัตน์
เลขที่ บัญชี 422-2-59440-0
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา สรงประภา-ดอนเมือง
บัญชี ออมทรัพย์
(หากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบ และ กรุณาเก็บหลักฐาน การโอนเงิน ไว้เป็นหลักฐานด้วย)
หรือนำมาจ่ายโดยตรง ที่ ศูนย์อำนวยการจัดงาน สนามบินเล็ก ทุ่งสีกัน ดอนเมือง ติดต่อ คุณ อภิชาติ
ภารพบ หรือ พี่ พร (ยกเว้น วันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 โดยต้องนำมาจ่ายภายในวันที่ 15
พฤษภาคม 2553 นี้ ต้องการสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา โทร 081-910-8688
3. กรุณา ส่งธง ประจำชมรม ล่วงหน้าก่อนการจัดงาน 7 วัน เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่
รองรับ ที่สนามบินทุ่งสีกัน

3 rd R/C FESTIVAL CONPETITION THAILAND 2010
การแข่งขันเครื่องบินเล็ก ,เฮลิคอปเตอร์, เรือใบเล็ก บังคับวิทยุ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3
ณ สนามบินเล็ก อากาศโยธิน ทุ่งสีกัน ดอนเมือง
วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2553

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินเล็ก
หมดเขตรับสมัคร 15 เมษายน 2553
1. ข้อมูลผู้สมัคร ( Competitor Data) [ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ ]

ชื่อ (Name)…………………………………………นามสกุล (Sumame)…………………………………..

บ้านเลขที่ (Address)……………………………….หมู่ที่ (Moo)……….ถนน (Street)…………………….

ตำบล (District)…………………อำเภอ (Amphur)……………….จังหวัด (Province)……………………

รหัสไปรษณีย์ ( Postcode)…………โทรศัพท์ (Telephone)…………………มือถือ (Mobile)……………

ประเภทที่จะลงทำการแข่งขัน (ใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ประเภท)
1. การแข่งขันประเภทเครื่องบินมาตรฐาน ตามรูปแบบที่กำหนด
2. การแข่งขันประเภทเฮลิปคอปเตร์มาตรฐาน ตามรูปแบบที่กำหนด
3. การแข่งขันประเภท ไพล่อน Class B กติกาสมาคม
4. การการแข่งขันแข่งขันประเภทไ พล่อน ประเภทไ พล่อน Q500 กติกาสมาคม
5. การแข่งขันเครื่องบินน้ำมัน ทัชแอนด์โก (บินแตะพื้น)
6. การแข่งขัน เรือใบเล็ก บังคับวิทยุ
7. การแข่งขัน เรือเร็ว น้ำมัน
หมายเหตุ โปรดวงกลมประเภทที่ท่านต้องการจะร่วมแข่งขัน
ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ 1 ประเภท

ไม่รับสมัคร หน้างาน
0 ท่านกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม