Jump to content


Photo

รวมภาพกิจกรรมสนามใหม่ตาเฒ่าบินการเคหะบางพลีโครงการ 3


 • กระทู้ถูกล็อค กระทู้นี้ถูกล็อค
1168 ท่าน ตอบกระทู้นี้

#41 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 16 สิงหาคม 2010 - 10:41

ภาพกิจกรรมตาเฒ่าบิน 16/08/10

...

 • IMG_0113 (Small).JPG
 • IMG_0114 (Small).JPG

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

#42 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 16 สิงหาคม 2010 - 10:44

ภาพกิจกรรมตาเฒ่าบิน 16/08/10

...

 • IMG_0112 (Small).JPG

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

#43 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 16 สิงหาคม 2010 - 10:47

ภาพกิจกรรมตาเฒ่าบิน 16/08/10

...

 • IMG_0116 (Small).JPG
 • IMG_0117 (Small).JPG

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

#44 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 16 สิงหาคม 2010 - 10:52

ภาพกิจกรรมตาเฒ่าบิน 16/08/10

...

 • IMG_0118 (Small).JPG
 • IMG_0119 (Small).JPG
 • IMG_0120 (Small).JPG

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

#45 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 16 สิงหาคม 2010 - 10:56

ภาพกิจกรรมตาเฒ่าบิน 16/08/10

...

 • IMG_0121 (Small).JPG
 • IMG_0122 (Small).jpg

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

#46 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 16 สิงหาคม 2010 - 10:58

ภาพกิจกรรมตาเฒ่าบิน 16/08/10

...

 • IMG_0111 (Small).JPG

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

#47 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 16 สิงหาคม 2010 - 11:01

ภาพกิจกรรมตาเฒ่าบิน 16/08/10

...

 • IMG_0123 (Small).JPG

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

#48 smart scale hobby

smart scale hobby

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,655 โพส
 • ที่อยู่Bangbo, Samutprakarn. LINE/WeChat ID : ssling18

โพส 30 สิงหาคม 2010 - 14:39

preview picture ago....

...

 • DSC_0513.JPG
 • DSC_0518.JPG
 • DSC_0519.JPG
 • DSC_0527.JPG
 • DSC_0528.JPG
 • DSC_0529.JPG
 • DSC_0530.JPG
 • DSC_0531.JPG


#49 smart scale hobby

smart scale hobby

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,655 โพส
 • ที่อยู่Bangbo, Samutprakarn. LINE/WeChat ID : ssling18

โพส 30 สิงหาคม 2010 - 14:42

preview picture ago....part 2

...

 • DSC_0532.JPG
 • DSC_0533.JPG
 • DSC_0534.JPG
 • DSC_0536.JPG
 • DSC_0543.JPG
 • DSC_0544.JPG
 • DSC_0545.JPG
 • DSC_0546.JPG


#50 smart scale hobby

smart scale hobby

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,655 โพส
 • ที่อยู่Bangbo, Samutprakarn. LINE/WeChat ID : ssling18

โพส 30 สิงหาคม 2010 - 14:44

preview picture ago....part 3

...

 • DSC_0547.JPG
 • DSC_0548.JPG
 • DSC_0549.JPG
 • DSC_0550.JPG
 • DSC_0551.JPG
 • DSC_0552.JPG
 • DSC_0553.JPG
 • DSC_0554.JPG


#51 smart scale hobby

smart scale hobby

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,655 โพส
 • ที่อยู่Bangbo, Samutprakarn. LINE/WeChat ID : ssling18

โพส 06 กันยายน 2010 - 09:12

Picture of Sunday 6-9-2010 --- Part 1 :cool: :cool:

...

 • DSC_0579.JPG
 • DSC_0580.JPG
 • DSC_0581.JPG
 • DSC_0582.JPG
 • DSC_0583.JPG
 • DSC_0585.JPG
 • DSC_0586.JPG
 • DSC_0587.JPG


#52 smart scale hobby

smart scale hobby

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,655 โพส
 • ที่อยู่Bangbo, Samutprakarn. LINE/WeChat ID : ssling18

โพส 06 กันยายน 2010 - 09:14

Picture of Sunday 6-9-2010 --- Part 2 :cool: :cool:

...

 • DSC_0588.JPG
 • DSC_0589.JPG
 • DSC_0590.JPG
 • DSC_0591.JPG
 • DSC_0592.JPG
 • DSC_0593.JPG
 • DSC_0595.JPG
 • DSC_0596.JPG


#53 smart scale hobby

smart scale hobby

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,655 โพส
 • ที่อยู่Bangbo, Samutprakarn. LINE/WeChat ID : ssling18

โพส 06 กันยายน 2010 - 09:17

Picture of Sunday 6-9-2010 --- Part 3 *) *) :?

...

 • DSC_0605.JPG
 • DSC_0604.JPG
 • DSC_0603.JPG
 • DSC_0602.JPG
 • DSC_0601.JPG
 • DSC_0600.JPG
 • DSC_0599.JPG
 • DSC_0597.JPG


#54 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 06 กันยายน 2010 - 09:21

:) :) :)

...

 • IMG_0242 (Medium).JPG

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

#55 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 06 กันยายน 2010 - 09:24

:) :) :)

...

 • IMG_0237 (Medium) (Small).JPG

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

#56 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 06 กันยายน 2010 - 09:25

:) :) :)

...

 • IMG_0240 (Medium).JPG

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

#57 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 06 กันยายน 2010 - 09:28

:) :) :) :)

...

 • IMG_0243 (Medium) (2).jpg

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

#58 Guest__*

Guest__*
 • Guests

โพส 06 กันยายน 2010 - 09:39

:LOL: :LOL: :LOL:

...

 • th_149.gif


#59 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 13 กันยายน 2010 - 09:17

12 September 2010

...

 • IMG_0306 (Medium).JPG
 • IMG_0304 (Medium).JPG

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

#60 คุณโด่ง

คุณโด่ง

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 2,478 โพส
 • โทรศัพท์:0869804528
 • สนาม/ชมรม:
  ชมรมตาเฒ่าบิน สมุทรปราการ.
 • ที่อยู่พาสุกรี ยงค์กมล 593/48ม.1 เทพานิเวศน์ เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ10270 โทร. 0869804528 ประธานชมรมตาเฒ่าบิน

โพส 13 กันยายน 2010 - 09:21

12 September 2010

...

 • IMG_0305.JPG
 • IMG_0303 (Medium).JPG

http://tatoubinclub.siam2web.com/
นายพาสุกรี ยงค์กมล เลขที่บัญชี 388-1-40917-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
0 ท่านกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม