Jump to content


Photo

ย้อนอดีต


 • Please log in to reply
3228 ท่าน ตอบกระทู้นี้

#2781 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 12 มกราคม 2018 - 20:13

ชุมทางหาดใหญ่  สงขลา  2514

 

180112011709.jpg#2782 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 12 มกราคม 2018 - 20:15

สถานี ตัน หยง มัส  2514

 

180112011856.jpg#2783 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 13 มกราคม 2018 - 08:51

ตลาดตาคลี  ไม่ทราบปี

 

180113015451.jpg#2784 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 15 มกราคม 2018 - 22:18

ราชบุรี  2514

 

180115032208.jpg#2785 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 15 มกราคม 2018 - 22:20

หาดใหญ่  2514

 

180115032352.jpg#2786 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 16 มกราคม 2018 - 13:19

เส้นทางไป อ.ปาย  2522

 

180116062333.jpg#2787 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 16 มกราคม 2018 - 13:20

เส้นทางไป อ.ปาย  2522

 

180116062415.jpg#2788 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 16 มกราคม 2018 - 13:21

เส้นทางไป อ.ปาย  2522

 

180116062523.jpg#2789 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 16 มกราคม 2018 - 17:27

เส้นทางไป อ.ปาย  2522

 

180116103129.jpg#2790 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 16 มกราคม 2018 - 17:28

เส้นทางไป อ.ปาย  2522

 

180116103159.jpg#2791 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 16 มกราคม 2018 - 17:31

เส้นทางไป อ.ปาย  2522

 

180116103526.jpg#2792 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 16 มกราคม 2018 - 17:33

เส้นทางไป อ.ปาย  2522

 

180116103654.jpg#2793 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 16 มกราคม 2018 - 17:34

นครราชสีมา  ไม่ทราบปี

 

180116103800.jpg#2794 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 19 มกราคม 2018 - 20:09

อ.นางรอง บุรีรัมย์  ไม่ทราบปี 

 

180119011315.jpg


 • piamsak likes this

#2795 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 23 มกราคม 2018 - 13:45

สัตหีบ  ชลบุรี  2511

 

180123064903.jpg#2796 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 25 มกราคม 2018 - 10:21

สะพานโรงงานกระดาษ เมื่อครั้งเป็นสะพานไม้  กาญจนบุรี  ไม่ทราบปี

 

180125032454.jpg#2797 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 25 มกราคม 2018 - 10:23

ภาพมุมสูงที่ถ่ายบนปล่องโรงงาน แสดงให้เห็นถึงทางรถไฟที่วิ่งเข้ามาในโรงงาน ส่วนโค้งของทางรถไฟจะเป็นที่ตั้งเตาสำหรับเผาปูน(เตาปูน) ซ้ายมือเดิมเป็นสนามบิน แต่ทางโรงงานใช้พื้นที่บางส่วนกองฟืน (ในปัจจุบันคือตลาดศูนย์การค้า)  กาญจนบุรี  ไม่ทราบปี

 

180125032708.jpg#2798 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 25 มกราคม 2018 - 10:25

ส่วนหนึ่งของพนักงานกองเยื่อ  โรงงานกระดาษ  กาญจนบุรี  ไม่ทราบปี

 

180125032847.jpg#2799 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 27 มกราคม 2018 - 21:43

กรุงเทพ  ไม่ทราบปี

 

180127024649.jpg#2800 tum.sot

tum.sot

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 26,017 โพส
 • ที่อยู่กาญจนบุรี

โพส 27 มกราคม 2018 - 21:43

กรุงเทพ  ไม่ทราบปี

 

180127024741.jpg


0 ท่านกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม