Jump to content


Photo

คำสอน "ครูบาอาจารย์"


 • Please log in to reply
1159 ท่าน ตอบกระทู้นี้

#61 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 14 กุมภาพันธ์ 2018 - 10:49

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 60.jpg


#62 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 14 กุมภาพันธ์ 2018 - 10:50

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 61.jpg


#63 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 15 กุมภาพันธ์ 2018 - 08:43

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 60.jpg


#64 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 15 กุมภาพันธ์ 2018 - 08:44

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 61.jpg


#65 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 15 กุมภาพันธ์ 2018 - 08:45

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 58.jpg


#66 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 16 กุมภาพันธ์ 2018 - 10:26

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

 

27752568_1663378580418481_2448773843138662957_n.jpg

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 

วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ท่านพึ่งละสังขาร (มรณภาพ) ไปเมื่อวานนี้ (15 กุมภาพันธ์ 61) เวลา 15.03 น. #67 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 16 กุมภาพันธ์ 2018 - 10:28

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

 

27858242_1662409870515352_8434615730059909750_n.jpg

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 

วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ท่านพึ่งละสังขาร (มรณภาพ) เมื่อวานนี้ (15 กุมภาพันธ์ 61) เวลา 15.03 น. #68 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 16 กุมภาพันธ์ 2018 - 10:30

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

 

207974.jpg

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 

วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ท่านพึ่งละสังขาร (มรณภาพ) เมื่อวานนี้ (15 กุมภาพันธ์ 61) เวลา 15.03 น. #69 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 16 กุมภาพันธ์ 2018 - 22:30

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 66.jpg


#70 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 16 กุมภาพันธ์ 2018 - 22:32

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 27752224_1663601307062875_6893024308826307048_n.jpg


#71 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 16 กุมภาพันธ์ 2018 - 22:33

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 62.jpg


#72 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 16 กุมภาพันธ์ 2018 - 22:35

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 27972397_1660419080714431_2122044140133094469_n.jpg


#73 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 16 กุมภาพันธ์ 2018 - 22:38

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 27752555_1663995673690105_1969807540901354213_n.jpg


#74 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 16 กุมภาพันธ์ 2018 - 22:39

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 40.jpeg


#75 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 16 กุมภาพันธ์ 2018 - 22:41

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 27858283_889263997864767_585363578486612182_n.jpg


#76 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 16 กุมภาพันธ์ 2018 - 22:43

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 27867379_1661318123957860_5105984604197848006_n.jpg


#77 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 16 กุมภาพันธ์ 2018 - 22:44

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 64.jpg


#78 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 17 กุมภาพันธ์ 2018 - 08:50

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 27973909_1659794747443531_3053333705447531647_n.jpg


#79 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 17 กุมภาพันธ์ 2018 - 08:51

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 28056296_1663592587063747_7626897115365604712_n.jpg


#80 piamsak

piamsak

  สมาชิก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 1,579 โพส
 • โทรศัพท์:0904454151
 • ที่อยู่กลุ่ม สเกลสวนทุเรียน จ.ชุมพร

โพส 17 กุมภาพันธ์ 2018 - 08:52

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพ

...

 • 28055664_1663587547064251_3083943219410247228_n.jpg

2 ท่านกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 2 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม